Adatvédelmi nyilatkozat


1. Általános tudnivalók

A Borotai - Laska Kft. - a továbbiakban Miko Stroh - tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait, és jelen iránymutatásában tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Miko Stroh az ajánlatkérőkről milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel, kezeli. Az adatvédelmi nyilatkozatból megtudhatja azt is, hogy hogyan tudja ellenőrizni az Ön álal rendelkezésre bocsátott adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a nyilvántartásából, illetőleg Önnek milyen jogorvoslati lehetöségei vannak. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Miko Stroh honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

A Borotai-Laska Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, amelyeket az ajánlatkérő önkéntesen bocsát rendelkezésünkre. Az ajánlatkérő adatainak kitöltésével az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz kifejezetten hozzájárul azzal, hogy adatait a Miko Stroh a megrendelések feldolgozása, teljesítése valamint a felek közötti üzleti kapcsolattal és az ahhoz kapcsolódó elszámolással és esetleges peres ügyekkel összefüggésben felhasználja. Az ajánlatkérő nyomtatvány továbbításával az ajánlatkérő az alábbi feltételek elfogadását is visszaigazolja.

A Miko Stroh rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a törvényes kereteket meghaladó mértékben az Ön erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása nélkül nem használ fel, harmadik személynek az Önök hozzájárulása nélkül tovább nem ad, kivéve, ha azok továbbadására a Miko Stroh jogszabályi rendelkezés alapján, hatóság felhívására vagy bíróság utasítására köteles.

3. Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk, így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

4. Biztonság

A Miko Stroh az Önök által szolgáltatott adatok biztonságos őrzéséről gondoskodik, és megtesz minden szükséges óvintézkedést azok védelme érdekében, így az Önök által az ajánlatkérés, vagy az üzleti kapcsolat során megadott adatok elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása elleni védelem bitosított. Az Önök adataiba kizárólag a Miko Stroh illetékes munkatársai nyernek betekintést.

A Miko Stroh általi szállítás-szervezésének megrendelése esetén Ön hozzájárulását adja a fuvarfeladatok ellátásához szükséges adatai továbbítására, illetőleg a CMR Egyezményben meghatározott vitás esetekben azok kiadására. Az adatok kiadására a fentieken túlmenően csak jogszabályi rendelkezés alapján kerülhet sor.

Azok, akik a fentiek alapján hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon, jogszabályban meghatározottakon kívüli egyéb célra nem használhatják azokat fel.

5. Gyermekek személyes adatai

A Miko Stroh-nak nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot kérni, azoktól ajánlatkérő nyilatkozatot elfogadni.

6. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Miko Stroh törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, amelyre 30 napon belül sort kerítünk. Ön jogosult arra is, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában a Borotai-Laska Kft. H-6445 Borota, I. ker 69/a.levélcímen, vagy e-mailben a mikopeter@mikomiko.hu internettes elérhetőségünkön.

Amennyiben tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek, akkor a fenti elérhetőségeken keresztül úgyszintén kapcsolatba léphet velünk. Kérésének a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk eleget tenni.

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Miko Stroh milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, azokat miként kezeli - különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára - akkor ezesetben is kapcsolatba léphet velünk.

7. Az adatkezelésért felelős:

Borotai-Laska Kft. 6445 Borota, I.-ker 69/a.

8. Jogorvoslati lehetöség

Amennyiben Ön úgy véli, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról   szóló  2011. évi CXII. törvény ( Infotv.) rendelkezései megsértésre kerültek, úgy jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) elött panasszal élni, illetöleg bíróság útján követelésének érvényt szerezni.

FONTOS JOGI INFORMÁCIÓ: kérjük, az adatvédelmi nyilatkozat mellett weboldalunk használatának feltételeit is alaposan olvassa, végig mielőtt a web-oldalunk használatába kezdene, mert tartalmuk kötelező Önre nézve. A weboldalunk használatával egyidejüleg Ön minden külön nyilatkozat adása nélkül elfogadja a weblap használatának feltételeit, függetlenül attól, hogy a késöbbiekben ajánlatot kér-e tölünk, vagy sem. Ha ezen feltételeket nem kívánja elfogadni, akkor kérjük ne használja az weboldalunkat.

Adatvédelmi nyilatkozat | A weboldalunk használatának feltételei

Vissza a kezdőoldalra Akció miko miko