A weboldalunk használatának feltételei


1. A weboldal hozzáférhetősége

A Miko Stroh mindent megtesz azért, hogy weboldalait minden felhasználó számára elérhetővé tegye, azonban nem vállal felelösséget azért, ha a hozzáféres bármikor, bármilyen kör számára, bármilyen okból nem biztosított.

2. A szellemi alkotáshoz fűződő jogok

Az weblapunkon található minden anyag a Miko Stroh szellemi tulajdonát képezi, amely az online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolható és nem reprodukálható, azonban személyes használat céljából lehetséges azok papirra történö kinyomtatása, amely során az alábbi feltételek megtartása szükséges:

 • a dokumentumok, kapcsolódó grafikákat, fényképek módosítása tilos,
 • a fényképek, grafikák a szövegkörnyezetböl kiragadva nem használhatóak, valamint
 • a kinyomtatott dokumentumon annak a Miko Stroh weboldaláról származóságának szerepelnie kell.

A Miko Stroh a weboldalán szereplö anyagokat ellenőrzés és tesztelés után tölti fel, azonban mindettöl függetlenül kérjük ellenörizze azok vírusmentességét a használat elött. Az anyagok letöltése elött kérje ki rendszergazdája véleményét, és készítsen biztonsági másolatot a merevlemezéröl, így kerülve el az esetleges adatvesztést.

Viszonteladóinkra a viszonteladói szerződésben megjelöltek irányadóak.

3. Hivatkozások (linkek) a Miko Stroh weboldalára

A weboldalunkra utaló linkenek minden esetben weboldalunk kezdőlapjára (homepage-ére) kell mutatniuk.

4. Kérés nélkül megküldött szerzöi jogvédelem alatt álló anyagok

Amennyiben kérés nélkül Ön által a Miko Stroh részére elküldött anyag szerzői jogvédelem alatt áll, Ön az elküldés megtörténtével ellenszolgáltalás nélkül, feltételektől mentesen átengedi a Miko Stroh-nak az ilyen anyag valamennyi használati jogát, valamint egyéb teljes körű, kizárólagos és világszerte történő hasznosítási jogát; minden a szokásos hasznosítással összefüggő szomszédos joggal bezárólag.

5. Tilos weboldal használati módok

Tilos a Miko Stroh weboldalára belinkelni, megküldeni vagy arról fogadni

 • fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, blaszfém, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas,
 • amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel és/vagy jóváhagyással,
 • amelyek büntetőjogi tényállásba ütközö magatartást valósítanak meg, vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgárjogi felelősség áll fent, illetve amelyek más módon jogellenesek vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik,
 • a technikailag ártalmas (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, logikai csapdák, trójai lovak, férgek, ártalmas komponensek, hibás adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat) anyagokat.
 • Tilos a weboldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés, ideértve annak feltörését is.

6. Felelősség kizárása

A Miko Sroh, annak vezetése, alkalmazottai és megbízottai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely Önt vagy bármely harmadik felet ér, beleértve, de nem kizárólagosan

 • minden közvetlen, közvetett, nem vagyoni vagy származékos veszteséget és kárt,
 • a goodwill, bevételek, nyereség, bármely adattal kapcsolatosan, szerződéses jogviszonyok körében, pénzforgalommal összefüggésben elszenvedett veszteségeket vagy kiesést,
 • valamint az üzletmenet megszakadásából eredő vagy bármely módon azzal kapcsolatosan keletkezett veszteségeket és károkat, amelyek bármilyen módon a Miko Stroh weboldalával, annak használatával illetöleg annak elérhetetlenségével vagy a weboldalról letöltéssel kapcsolatos vírusfertözésekkel összefüggésben keletkeztek.

A felelősség kizárása és korlátozása a a Miko Stroh általi gondatlanságából eredő halálesetekre és személyi sérülésekre, csalásra valamint rosszhiszemű megtévesztésre és a mindenkori vonatkozó jogszabályok alapján ki nem zárható, illetve nem korlátozható felelősségi esetekre nem terjed ki.

FONTOS JOGI INFORMÁCIÓ: kérjük, az adatvédelmi nyilatkozat mellett weboldalunk használatának feltételeit is alaposan olvassa, végig mielőtt a web-oldalunk használatába kezdene, mert tartalmuk kötelező Önre nézve. A weboldalunk használatával egyidejüleg Ön minden külön nyilatkozat adása nélkül elfogadja a weblap használatának feltételeit, függetlenül attól, hogy a késöbbiekben ajánlatot kér-e tölünk, vagy sem. Ha ezen feltételeket nem kívánja elfogadni, akkor kérjük ne használja az weboldalunkat.

Adatvédelmi nyilatkozat | A weboldalunk használatának feltételei

Vissza a kezdőoldalra Akció miko miko