HU / DE / IT / SL / SK / PL / CZ
mikó szalma
  • MIKO Szalma
  • MIKO Szalma
  • MIKO Szalma
  • MIKO Szalma
  • MIKO Szalma
mikó

Výhody steliva pre kone

Prečo je mletá bezprašná slama výhodnejšia oproti slamy s dlhým steblom?

 

- pre manipuláciu so slamou nie sú potrebné špeciálne stroje, nie je nutné vytvoriť veľké skladovacie priestory, takže skladovanie je možné s minimálnymi nákladmi,
- manipulácia so vzduchotesnými vrecami je jednoduchá, je ich možné uskladniť aj pod holým nebom,
- je potrebné menšie množstvo podstielky, takže vzniká aj menšie množstvo hnoja
- je 100% kompostovateľná
- pri čistení stajní šetrí čas a energiu, nakoľko pomocou špeciálnych vidiel sa dá jednoducho odstrániť znečistená slama aj trus,
- vysoká sacia schopnosť
- vynikajúca schopnosť viazania čpavkových plynov
- stále rovnaká, vysoká kvalita

Kontakt

Spä na hlavnú str§nku Odporúčanie